פריסת התוכנות בכיתות המחשבים


As an Academic Partner of Visual Paradigm
, Tel Hai Academic College is granted the use of Visual Paradigm for UML modeling, business process modeling, database design, etc


אם מצאתם טעות ברשימה אנא פנו ל מוקד תמיכה